Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt slagerij Fons Pessers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- of typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Slagerij Fons Pessers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Fons Pessers parallax image 8
Fons Pessers parallax image 1